وقتی یه دختر وقتی یه پسر

♥وقتی یک دختر حرفی نمیزند

میلیونها فکر در سرش می گذرد

 

♥وقتی یک دختربحث نمیکند

عمیقا مشغول فکر کردن است

 

♥وقتی یک دختربا چشمانی پر از سوال به تو نگاه میکند

یعنی نمی داند تو تا چند وقت دیگر با او خواهی بود

 

♥وقتی یک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسی تو می گوید: خوبم

یعنی اصلا حال خوبی ندارد

 

♥وقتی یک دختر به تو خیره می شود

شگفت زده شده که به چه دلیل دروغ می گویی

 

♥وقتی یک دختر سرش را روی سینه تو می گذارد

آرزو می کند برای همیشه مال او باشی

 

♥وقتی یک دختر هر روز به تو زنگ می زند

توجه تو را طلب می کند

 

♥وقتی یک دختر هر روز برای تو [اس ام اس] می فرستد

یعنی میخواهد تو اقلا یک بار جوابش را بدهی

 

♥وقتی یک دختر به تو می گوید دوستت دارم

یعنی واقعا دوستت دارد

 

♥وقتی یک دختر اعتراف می کند که بدون تونمی تواند زندگی کند

یعنی تصمیم گرفته که تو تمام آینده اش باشی

 

♥وقتی یک دختر می گوید دلش برایت تنگ شده

هیچ کسی در دنیا بیشتر از او دلتنگ تو نیست

 

 

 

♥وقتی یک پسر حرفی نمی زند

حرفی برای گفتن ندارد

 

♥وقتی یک پسر بحث نمی کند

حال وحوصله بحث کردن ندارد

 

♥وقتی یک پسر با چشمانی پر از سوال به تو نگاه می کند

یعنی واقعا گیج شده است

 

♥وقتی یک پسر پس از چند لحظه در جواب احوالپرسی تومی گوید: خوبم

یعنی واقعا حالش خوبه

 

♥وقتی یک پسر به تو خیره می شود

دو حالت داره یا شگفت زده است یا عصبانی

 

♥وقتی یک پسر هر روز به تو زنگ می زند

او با تو مدت زیادی حرف می زند که توجه ات را جلب کند

 

♥وقتی یک پسر هرروز برای تو [اس ا م اس] می فرستد

بدون که برای همه "فوروارد" کرده

 

♥وقتی یک پسر به تو میگوید دوستت دارم

دفعه اولش نیست (آخرش هم نخواهد بود)

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید