اس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92

اس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92

 

هر روز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

چه خوب و قشنگه بیابونا

در حسرت دیدن یه لحظه خیابونا
  


اس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92
سر دیگ عدسی غوغا می شه

توی دیگ عدس افتاده یک مگس

بخورم نخورم گرسنه می مونم

قدر آش ننم رو حالا می دونم


اس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92
سر پستم رسیدم خوابم آمد

محبت های مادر یادم آمد

نوشتم نامه ای با برگ چایی

کلاغ پر می روم مادر کجایی
  


اس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92
نوشتم نامه ای با برگ انگور

جدا گشتم دو سال از خانه ام دوراس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92
از آن روزی که سربازی به پا شد

ستم بر ما نشد بر دخـــتران شد

بسوزد آن که سر بازی به پا کرد

تمام دخـــتران را چشم به راه کرداس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92
بسوزد آنکه سربازی بنا کرد

تو را از من مرا از تو جدا کرد

گروهبانان مرا بیچاره کردند

لــباس  شخصی ام را پاره کردند

به خط کردند تراشیدند سرم را

لباس آش خوری کردند تنم رااس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92
هر روز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

تا چهل چراغ پادگان روشن میشه

سر دیگ عدسی غوغا میشهاس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92به صف کردند تراشیدند سرم را

لباس ارتشی کردند تنم را

الهی خیر نبینی سر گروهبان

که امشب کردی تو مرا نگهبان


اس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92
حیف نون سربازیش تموم می شه

وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن

نگاه می کنه می گه : ای بابا من که ازینا چهارتا دارم!


اس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92
به سربازی روم با کوله پوشتی

به دستم داده اند یک نان خشکی

به خط کردن تراشیدم سرم را

لباس ارتشی کردن تنم را

لباس ارتشی رنگ زمین است

سزای هر جوان آخر همین است

اس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92
به حیف نون می گن چرا می ری سربازی؟

می گه فقط به خاطر مرخصی هاشاس ام اس های باحال سربازی جدید دی 92
پدرم گفت که در دوره ی سربازی و دوری ز پدر

مادر و آدم شدن و ساچمه پلو خوردن بسیار

شود هر پسر بی هنری مرد

و دگر لوس و ننر بودن انسان بشود در
/ 0 نظر / 21 بازدید