کد پیشواز تمامی آهنگ های محسن یگانه

٣٣١۴٨٩
آخه دل من

٣٣١
۴٩۴
اینجا جای تو نیست

٣٣١
۴٩۵
اینجا جای تو نیست بی کلام

٢٢١
۶٢۵
.با من غریبگی نکن

٢٢١
۶٠٨
با من غریبگی نکن

٣٣١١٩٠
۶
بابا خدا نگهدار .هیئت عزاداران

٣٣١٨١٨
بابا خدانگهدار

٢٢١١٢
۶۶
بگو تنهام نمی ذاری

(آسمان همیشه ابری نیست)

٣٣١
۴٩٠
بنویس از سر خط

٣٣١
۴٩١
چشمهای خیس من

٣٣١
۴٩٨
سرتو بالا بگیر

٣٣١٢٧٨
۴
فداکاری

٣٣١٢٧٨
۵
فداکاری قطعه
۲

٣٣١٢٧٨
۶
فداکاری قطعه
۳

٣٣١٢٨٩
۴
قلب یخی.کاش

٣٣١
۴٩٢
گناهی ندارم

٢٢١
۶٣۴
نشانی

٣٣١
۴٩٧
نشکن دلمو

٢٢١١
۴۵٩
نشون بی نشون

٣٣١
۴٩۶
نفسهای بی هدف

٣٣١
۴٩٣
هیچکی نمی تونه بفهمه

٣٣١٢٨٩
۵
یالان

٣٣١٢٨٩
۶
یالان قطعه
۲

٣٣١١
۴٧۴
آدم ها

٣٣١١٨٠
۴
آسمون آبی.بی کلام

٣٣١١
۴٧۶
بمون

٣٣١١٨١٠
بمون.بی کلام

٣٣١١
۴٧٨
حافظه ضعیف

٣٣١١٨٠٨
حافظه ضعیف.بی کلام

٣٣١١
۴٧٧
دو راهی

٣٣١١٨٠٩
دوراهی.بی کلام

٣٣١١
۴٨١
رگ خواب

٣٣١١٨١١
رگ خواب.بی کلام

٣٣١١
۴٨٢
سکوت

٣٣١١٨١٣
سکوت.بی کلام

٣٣١١
۴٨٣
ضربان معکوس

٣٣١١٨٠
۶
ضربان معکوس.بی کلام

٣٣١١
۴٧۵
عذاب

٣٣١١٨٠٧
عذاب.قطعه
۲

٣٣١١
۴٧٩
من تو را کم دارم

٣٣١١٨٠
۵
من تو را کم دارم.بی کلام

٣٣١١
۴٨٠
نباشی

٣٣١١٨١٢
نباشی‌ قطعه
۲

 

/ 0 نظر / 23 بازدید