کدهای پیشواز ایرانسل

                                                                                      
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you


.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’.

مرتضی پاشایی

٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٣٣١٣٢٢۵ یکی هست

٣٣١٣٢٢٨ به گوش تو میرسه
٣٣١٣٢٢۶ تو راست میگی
٣٣١٣٢٣٠ چشمای من
٣٣١٣٢٢٩ شاید
٣٣١٣٢٢٧ گریه کن

 

فرزاد فرزین

٢٢١١١٠٣ احساس من 89
٢٢١١١٠٨ اون تو نیستی 89
٣٣١۶٢٣ بازیگر
٢٢١١١٠۵ برو برو 89
٣٣١۶٢٢ بعد تو
٣٣١۶٢۵ بمون
٣٣١۶٢۶ بن بست
٣٣١۶٢۴ به تو مدیونم
٣٣١۶٣٠ تاج ترانه
٢٢١١۴٢۴ تو برگشتی
٢٢١١١٠٩ چرا دنیا 89
٢٢١١١٠۴ چیکه چیکه 89
٣٣١٢٨۶١ خیانت
٢٢١١١٠۶ دونه دونه 89
٢٢١١١١٠ دیگه دیره 89
٣٣١١۵٩٧ سالی
٣٣١١۵٩٨ ستاره
٣٣١١۵٩۶ سحر
٢٢١١١١٣ سوپر استار 89
٣٣١١۵٩٩ شالیزار
٢٢١١١٠٧ شانس 89
٣٣١١۶٠٠ شراره
٣٣١۶٢٩ شوک
٣٣١١۶١۴ طلوع
٢٢١١١١٢ فانوس 89
٣٣١١۵٩٣ قاصد
٢٢١١١١١ کی میتونه 89
٣٣١١۵٩۵ معشوق سیاهی
٣٣١۶٢٧ من و تو
٣٣١۶٢٨ میبخشمت
٣٣١۶٣١ یادمه

3313865 با تو 
3313867 بیا بیا 
3313869 جای خالیت 
3313870 میدونم 
3313872 شورشی 
3313873 یه زن 
3313874 حس خوب 
3313864 عذاب 
3313866 بچه 
3313868 دوریت 3313871 نه 
....`’• محسن چاوشی           ,,•......

٣٣١١٠١٠ اسیری  88
٣٣١٢۶۵١ امام رضا
٣٣١٢٣١٧ باد بادک های رنگی 90
٣٣١١٠١١ بازار خرمشهر 88
٣٣١١٠١٢ بازار خرمشهر.قطعه 2 88
٣٣١١٠١٣ بخون امشب 88
٣٣١٢٣١٩ بوف کور 90
٣٣١٢٣١٨ بوف کور قطعه 2 90
٣٣١٢۶۵٧ پائیز
٣٣١٢٣٣۴ پرنده غمگین  90
٣٣١٢٣٣٣ پرنده غمگین قطعه2 90
٣٣١٢٣٣۵ پروانه ها 90
٣٣١٢٣٣۶ پروانه ها قطعه2 90
٣٣١٢۶۶٠ تنها بودن
٣٣١٢۶۶١ تنها بودن قطعه 2
٣٣١٢٣٢٠ چمدون 90
٣٣١٢٣٢١ چمدون قطعه 2 90
٣٣١٢٣٢٢ چمدون قطعه 3 90
٣٣١١٠١۴ چهار دیواری 88
٣٣١١٠١٨ حراج 88
٣٣١٢٣٣٠ حریص 90
٣٣١٢٣٢٩ حریص قطعه2 90
٣٣١١٠١٩ خنده 88
٣٣١٢۶۵٢ خیانت
٣٣١٢۶۵٣ خیانت قطعه 2
٣٣١١٠١۵ دریاچه مرده 88

______█████____●______●
________██_______●_____●
__________█________●____●

-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥

٣٣١١٠١۶ دل شوره 88
٣٣١٢٣٢٣ دلم تنهاس 90
٣٣١١٠١٧ دور آخر 88
٣٣١١٩١٩ راه کربلا .هیئت عزاداران
٣٣١٢٣٣٨ زیبائی 90
٣٣١٢٣٣٧ زیبائی قطعه2 90
٣٣١١٠٢٢ ژاکت 88
٢٢١١١٣٠ سنتوری.تنهای بی سنگ صبور
٢٢١١١٢٩ سنتوری.رفیق من
٢٢١١١٣١ سنتوری.زخم زبونات
٢٢١١١٢٧ سنتوری.گوشیو بردار
٢٢١١١٢٨ سنتوری.من با تو خوشم
٣٣١٢۶۵٨ سنگ صبور ٢
٣٣١٢۶۵٩ سنگ صبور قطعه 2
٢٢١٧٢٢ ظهر عطش
٢٢١١٣٠١ ظهر عطش.هیئت عزاداران
٢٢١٧١٧ غدیر خون
٢٢١١٢٩٧ غدیر خون.هیئت عزاداران
٣٣١٢٣٢۴ غم وشادی 90
٣٣١٢٣٢۶ غم وشادی قطعه 3 90
٣٣١٢٣٢۵ غم وشادی قطعه2 90
٣٣١٢٣٢٧ غیر معمولی 90
٣٣١٢٣٣٩ غیر معمولی قطعه2 90
٣٣١١٢۵١ کاشکی‌
٣٣١٢٣٣٢ کافه های شلوغ 90
٣٣١٢٣٣١ کافه های شلوغ قطعه2 90
٣٣١١٠٢٠ کی‌ بهت خندیده 88
٣٣١١٠٢١ لولای شکسته 88
٣٣١٢۶۵۶ متاسفم
٣٣١٢۶۵۴ من با تو خوشم
٣٣١٢۶۵۵ من با تو خوشم ریمیکس
٣٣١٢٨۶۴ ها
٣٣١٢٨۶۵ ها قطعه 2

 


-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* -----------

.................................♥
..............................♥
...........................♥
.........................♥
......................♥
..................♥

 

 

محسن یگانه

٣٣١۴٨٩ آخه دل من
٣٣١۴٩٠ بنویس از سر خط
٣٣١۴٩١ چشمهای خیس من
٣٣١۴٩٢ گناهی ندارم
٣٣١۴٩٣ هیچکی نمی تونه بفهمه
٣٣١۴٩۴ اینجا جای تو نیست
٣٣١۴٩۵ اینجا جای تو نیست بی کلام
٣٣١۴٩۶ نفسهای بی هدف
٣٣١۴٩٧ نشکن دلمو
٣٣١۴٩٨ سرتو بالا بگیر
٢٢١۶٠٨ با من غریبگی نکن
٢٢١۶٢۵ .با من غریبگی نکن

…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
٢٢١۶٣۴ نشانی
٣٣١٨١٨ بابا خدانگهدار
٢٢١١٢۶۶ بگو تنهام نمی ذاری
٣٣١١٩٠۶ بابا خدا نگهدار .هیئت عزاداران
٣٣١٢٧٨۴ فداکاری
٣٣١٢٧٨۵ فداکاری قطعه 2
٣٣١٢٧٨۶ فداکاری قطعه 3
٢٢١١۴۵٩ نشون بی نشون
٣٣١٢٨٩۴ قلب یخی.کاش
٣٣١٢٨٩۵ یالان محسن یگانه
٣٣١٢٨٩۶ یالان قطعه 2
٣٣١١۴٧۴ آدم ها
٣٣١١۴٧۵ عذاب
٣٣١١۴٧۶ بمون
٣٣١١۴٧٧ دو راهی
٣٣١١۴٧٨ حافظه ضعیف
٣٣١١۴٧٩ من تو را کم دارم
٣٣١١۴٨٠ نباشی
٣٣١١۴٨١ رگ خواب
٣٣١١۴٨٢ سکوت
٣٣١١۴٨٣ ضربان معکوس
٣٣١١٨٠۴ آسمون آبی.بی کلام
٣٣١١٨٠۵ من تو را کم دارم.بی کلام
٣٣١١٨٠۶ ضربان معکوس.بی کلام
٣٣١١٨٠٧ عذاب.قطعه 2
٣٣١١٨٠٨ حافظه ضعیف.بی کلام
٣٣١١٨٠٩ دوراهی.بی کلام
٣٣١١٨١٠ بمون.بی کلام
٣٣١١٨١١ رگ خواب.بی کلام
٣٣١١٨١٢ نباشی‌ قطعه 2
٣٣١١٨١٣ سکوت.بی کلام

 

 

 

 

3315762

نترس

رضا صادقی 92

3315763

دوست دارم خدا

رضا صادقی 92

3315764

ادعا

رضا صادقی 92

3315765

عاشقتم

رضا صادقی 92

3315766

کفش آهنی

رضا صادقی 92

3315767

بخند

رضا صادقی 92

3315768

حس خوب

رضا صادقی 92

3315769

ولی نبو

رضا صادقی 92

3315770

دروع بگو ولی

رضا صادقی 92

3315771

پیله

رضا صادقی 92

 

آغوش تو از رضا صادقی : ٣٣١١٠٢٣
 بابای بارون از رضا صادقی : ٣٣١۵۵٨
 بغض ترانه از رضا صادقی : ٣٣١۵۵٠
بغض چشمات از رضا صادقی : ٣٣١۵۴٩
به تو مدیونم از رضا صادقی : ٣٣١١٠٢۴
 بی‌ خداحافظی از رضا صادقی : ٣٣١۵۴٨
پیرهن مشکی‌ از رضا صادقی : ٣٣١۵۵۵
تو به شیرینی یک شب یلدا از رضا صادقی : ۵۵١۶۶۴
چاره ای ندارم از رضا صادقی : ٣٣١۵۵٩
 خدا را چه دیدی از رضا صادقی : ٣٣١١٣۶٧
 خدا را دوست دارم از رضا صادقی : ٣٣١۵۵٢
 خونه از رضا صادقی : ٣٣١۵۵٣
 رویای دریا از رضا صادقی : ۴۴١۴٣٠
شاهزاده از رضا صادقی : ٣٣١١٣٧١
شاید یه فرصت دیگه از رضا صادقی : ٣٣١۵۵۶
فکر تنهایی از رضا صادقی : ۵۵١۴٧۴
قدرمو میدونی‌ یه روز از رضا صادقی : ٣٣١۵۶٠
 قصه عذاب من از رضا صادقی : ۵۵١۴٧۵
مرگ و زندگی‌ از رضا صادقی : ٣٣١١٣۶٨
ملکوت از رضا صادقی : ٢٢١١٠٨٨
ممنونم از رضا صادقی : ٣٣١۵۶١
 می‌خوام تو رو از رضا صادقی : ٣٣١١٠٢۵
 نرو از رضا صادقی : ٣٣١۵۵۴
 نقطه سر خط از رضا صادقی : ٣٣١١٣۶٩
وایسا دنیا از رضا صادقی : ٣٣١۵٧٣
هیچ جا بندر نبو از رضا صادقی : ٣٣١۵۵١
یکی‌ بود یکی‌ نبود از رضا صادقی : ٣٣١١٠٢۶

پویا بیاتی ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز سال ۱۳۹۱

                           
★*☆♡*★*☆♡*
ــــــــ★*☆♡*★*☆♡*
ــــــ★*☆♡*★*☆♡*
ــــ★*☆♡*★*☆♡*
ــ★*☆♡*★*☆♡*
★*☆♡*★*☆♡*
ــــــــــ★*☆♡*★*☆♡*
ــــــــ★*☆♡*★*☆♡*

قلب یخی ۳۳۱۲۷۸۱

فرض محال ۳۳۱۲۷۸۲

عمق احساس ۳۳۱۲۷۸۳

بانوی خیال ۳۳۱۲۷۷۹

طوقی ۳۳۱۲۷۸۰

خداحافظ ۳۳۱۲۷۷۳

رویای واقعی ۳۳۱۲۷۷۲

دروغه ۳۳۱۲۷۷۱

گریه ۳۳۱۲۷۷۸

دل تنها ۳۳۱۲۷۷۶

عادت عاشقی ۳۳۱۲۷۷۵

ده و سی دقیقه ۳۳۱۲۷۷۴

فرض محال ریمیکس ۳۳۱۲۷۷۷

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید