مرد باشمرد باش

 

 


زمین به مرد بودنت نیاز داره

 

 

 …
مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورز

 

 

 …
مردونه گریه کن ، مردونه ببخش

 

 

 ….
مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت

 

 

 …
مردباش و هیچوقت نامردی نکن

 

 


مخصوصا برای کسی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده مرد باش

/ 0 نظر / 20 بازدید